Om navnet Prokura

Ordet Prokura stammer fra det latinske procurare, som betyder "at sørge for" (pro = for og curare = drage omsorg for).

I en mere moderne forstand er prokura en fuldmagt, som giver fuldmægtigen ret til at handle på vegne af en virksomhed i alle de forhold, som vedrører den normale drift.

Ordet Prokura er således tæt forbundet med vores fokusområde - indkøb og supply chain. Samtidig repræsenterer det forholdet til vores klienter, som bemyndiger os til at hjælpe dem med at løse komplekse problemstillinger for at skabe øget værdi. I mange tilfælde agerer vi endda på vegne af vores klienter. For eksempel som bisiddere til leverandørforhandlinger og i visse tilfælde som chefforhandlere.

At få Prokura er for os en tillidssag, som vi behandler med den yderste respekt og stor entusiasme.

Prokura P/S  |  Store Kongensgade 59A | 1264 København K | Tlf. 70 22 44 54